่ บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด จากประเทศจีน เข้าพบและเยี่ยมชมสถานที่ ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุุรี (อู่ราชนาวีมหิดลอดุยเดช)