พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ
 
พล.ร.ท. มิ่ง อิ่มวิทยา
พล.ร.ท. สมชาย ณ บางช้าง
พล.ร.ท.ชาติชาย ศรีวรขาน
พล.ร.ท. พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก
พล.ร.ต.ปรัชญา กุมุท
พล.ร.ต.ชุตินธร ทัตตานนท์
คุณนงลักษณ์ ขวัญแก้ว
นาวาตรี ชัยรัช อามะเทศา
รักษาการกรรมการผู้จัดการ