Bangkok Dock Company (1957)
เกี่ยวกับ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท)
เกี่ยวกับ บอท.
  ทำเนียบผู้บริหาร      ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์และภารกิจ      คุณภาพและมาตรฐาน
  โครงสร้างองค์กร      คณะกรรมการ
  จริยธรรม      กฏระเบียบ
  คณะผู้บริหาร      ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ บอท.สาขา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  ประวัติ บอท. สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          
  โครงการที่ สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          
  ติดต่อเราที่ สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          

ติดต่อเรา
 
  บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.)
ที่อยู่ : 174/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-2113040
แฟ๊กซ์ : 02-2113448
เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เว็บไซต์ : www.bangkokdock.co.th
อีเมล : bangkokdock1@hotmail.com

แผนที่