เกี่ยวกับ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท)
เกี่ยวกับ บอท.
  ทำเนียบผู้บริหาร      ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์และภารกิจ      คุณภาพและมาตรฐาน
  โครงสร้างองค์กร      คณะกรรมการ
  จริยธรรม      กฏระเบียบ
  คณะผู้บริหาร      ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ บอท.สาขา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  ประวัติ บอท. สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          
  โครงการที่ สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          
  ติดต่อเราที่ สาขาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี          

ติดต่อเรา
 
  บริษัท อู่กรุุงเทพ จำกัด (บอท.) ณ. อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ : 2369 หมู่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 (อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช)
โทรศัพท์ : 038-432464,038-432465
แฟ๊กซ์ : 038-432463
เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เว็บไซต์ : www.bangkokdock.co.th
อีเมล : bangkokdock1@hotmail.com
เบอร์โทรติดต่อภายใน
ลำดับที่ หน่วยงาน / ชื่อ-สกุล เบอร์ต่อ
1. โอเปอร์เรเตอร์ 0
2. แผนกพัสดุ 104
3. กองธุรกิจและการตลาด 201,202,203,204,205,206,207,208(IT),209,210
4. กองทรัพยากรบุคคล 302,303(Acc),304(HR),305,306,307,309,310,311

แผนที่