เกร็ดความรู้
เรื่อง : การจัดการความรู้ ศ.นพ. พิเชษฐ์ อุดมรัตน์ บรรยายที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 15 กันยายน 2547

Warning: Unknown: open(C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/2\sess_3r4cl09cqhmc3vr0ol4rcmd1m3, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/2) in Unknown on line 0