เกี่ยวกับ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
โครงการใน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  โครงการซ่อมทำเรือ WD FAIRWAY
  โครงการร่วมดำเนินงานประกอบสายเคเบิลใต้น้ำ
  โครงการสร้างส่วนกลางตัวเรือ Queen of the Netherlands
  โครงการสร้างฐานขุดเจาะน้ำมัน

โครงการซ่อมทำเรือ WD FAIRWAY

โครงการซ่อมทำเรือ WD FAIRWAY (TRAILING SUCTION HOPPER DREADGER)โดย บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด และ Oakwell Corporation Thailand Co. Ltd.

เรือ WD FAIRWAY (TRAILING SUCTION HOPPER DREADGER) เป็นเรือขุดสันดอน ของบริษัท Boskalis Westminster Baggeren ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับความเสียหายจากการชนปะทะเรือ MSC JOANNA ในระหว่างการปฏิบัติงานที่ Tianjin, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปัจจุบันเรือ WD FAIRWAY (TRAILING SUCTION HOPPER DREADGER) ซึ่งมีความยาวถึง 232 เมตร อยู่ระหว่างการซ่อมทำ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช โดยบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด และ Oakwell Corporation Thailand Co., Ltd.