174/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา,
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(662) 307-8576
(662) 211-3040

แบบจองอู่เรือ

บอท.ให้บริการอู่เรือสำหรับซ่อมสร้างเรือ โดยสามารถส่งรายละเอียดจองอู่ได้จากแบบฟอร์มนี้

แบบสอบถาม

บอท.มีแบบฟอร์มสำหรับการสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเรื่องร้องเรียน

บอท.มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม

จองห้องประชุม

บริการเช่าใช้ห้องประชุมสำนักงานรองรับการประชุม Conference
Company Profile of The Bangkok Dock Company (1957) Limited

The Bangkok Dock Company (1957) Limited (Thai: บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด) is a Thai shipbuilding company. It operates as a state enterprise under the oversight of the Ministry of Defence. It was founded in 1865 as the Bangkok Dock Co by Captain John Bush, the harbour master of Bangkok, and was acquired by the Royal Thai Navy in 1957. The company now has two facilities: the original Bangkok dockyard on Charoen Krung Road next to Wat Yan Nawa, and a newer main facility operating at the Mahidol Adulyadej Naval Dockyard at Sattahip in Chonburi Province.

English Version

ผลงานสร้างเรือ

ดำเนินกิจการอู่เรือ สร้างเรือ อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลประกอบการที่ดี เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมสร้างและซ่อมเรือภายในประเทศ

งานซ่อมทำเรือ

สนับสนุนกิจการอู่เรือ สร้างและซ่อมเรือ รวมถึง การให้ความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน

งานให้บริการอื่น

สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีไทยและเป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมอู่เรือไทย

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

วิสัยทัศน์ ภาระกิจ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจ ในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม จัดเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทนโยบายพิเศษของรัฐ ประเภทยุทธปัจจัย

Watch All Videos

ประกาศเชิญชวน

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์ที่จะให้เช่าที่ดินตามโฉนดเลขที่ 688 เนื้อที่ 20 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา เป็นระยะเวลา 30 ปี ด้วยวิธีการประมูล โดยเอกชนผู้ชนะการประมูลสามารถนำที่ดินที่เช่าไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศเชิญชวนให้เสนอการเช่าและค่าตอบแทนการเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ บริษัทฯ ที่ www.bangkokdock.co.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 02 307 8576 ต่อ 105 และซื้อเอกสารข้อมูลการประกวดราคาได้ ณ กองธุรกิจและการตลาด ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่(ยานนาวา) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.

Read more

Q & A ของ บอท.

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Pags

BDC.News
Admin.

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง