174/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา,
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(662) 307-8576
(662) 211-3040

Written by Varuth Poolplob
Category:
House President and Managing Director of Bangkok Dock
From past to present.
     
  วันดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1.พลเรือโท พระวิจิตรนาวี before 1959 - 1965  Manager
2.พลเรือโท เทียม มกรานนท์ between 1966 - 1967 Manager
3.พลเรือโท อุดม สุทัศน์ ณ อยุธยา 1 October 1968 - 30 September 1976 Manager
4.นาวาเอก อุทัย วงศ์สมบุญ 1 October 1976 - 30 September 1980 Manager
5.พลเรือตรี จรัส กล่ำสมบัติ 1 October 1980 - 30 September 1981 Manager
6.นาวาเอก ปรุง เปลี่ยนประสิทธิ์ 1 October 1981 - 30 September 1985 Manager
7.พลเรือตรี ศิริ สุวรรณวัฒน์ 1 October 1985 - 30 September 1988 Manager
8.พลเรือตรี ขจรศักดิ์ ชวนเกษม 1 October 1988 - 30 September 1990 Manager
9.นาวาเอก วิจิตร ชุมนุมมณี 1 October 1990 - 30 September 1991 Manager
10.พลเรือโท เชี่ยว โรจนชลา 1 October 1991 - 16 October 1991 Acting Manager
11.พลเรือตรี ทุนทวี กุยยกานนท์ 16 October 1991 - 30 September 1993 Managing Director
12.พลเรือตรี สกล วุฒิวัย 1 October 1993 - 30 September 1995 Managing Director
13.พลเรือตรี ปัญญา หงษ์พญา 1 October 1995 - 30 September 1998 Managing Director
14.นาวาเอก ประมวญ บุณยะปาน 1 October 1998 - September 2006 Managing Director
15.นาวาเอก ชุมพล พรหมประสิทธิ์ 16 October 2006 - 24 January 2011 Managing Director
16.พลเรือตรี ทวีศักดิ์ ดีรอด 1 February 2011 - 7 December 2014 Managing Director
17.นาวาเอก พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ 8 December 2014 - 1 August 2017 Managing Director
18.พล.ร.ต. เอก สารสาส 2 July 2018 - Present Managing Director
Written by Varuth Poolplob
Category:

                Bangkok Dock Company Limited, a state in the control of the Navy. Ministry of Defence Navy Industrial Activity And industry continued a long time. With a history as follows. Bangkok Dock Company Limited, formerly known as "Bangkok Dock Co." was established in the year 2408 by an Englishman named Captain Bush or. Lord Visoot Dit Crop

11


               2484 has caused the Pacific War. Make the garage area and the neighborhood was bomb damaged and Japanese troops seized and controlled until the war ended. Navy agreed that Thailand should take advantage of this dry dock. Therefore, the acquisition of the British number one. Along with the Join operation ever since.


               2486 Bangkok Dock Co. was registered under the Civil and Commercial Code. A limited company on 8th October 2486, registration number 812, with registered capital was 10,671,100. - Baht.


               In 2500 the Navy has acquired all the shares of the new company and changed its name from Bangkok Dock Co., a Bangkok Dock Company Limited and changed its name in English as Bangkok Dock Co., Ltd, a Bangkok Dock Company (1957) Limited. 15 Nov 2500


               2521 shares of Bangkok Dock Company have all been approved for transfer to the Ministry of Finance as a shareholder resolution by Cabinet in 2522, the Navy transferred the shares to a total of 106,701 treasury shares. there is a share holder, borrowed (Transferred to the Executive Committee) as well as the Ministry of Finance has authorized 10 shares in the control and management policy for the Navy conducted according to the policies of the next government.


               2526 Cabinet approved the Bangkok Dock Company Limited is a state enterprise under the policies of the state. Established under the Civil and Commercial Code. Type of Munitions ( Changed to Industry ) in the control of the Navy. Ministry of Defense Operated in a commercial. ( Department of Defense Authority to control the policy and administration of the fleet. By order of the Ministry of Defence, 389/29 , dated May 2, 29 )


               2532 Ministry of Finance Approved the Bangkok Dock Company can recapitalize the company. The total registered capital of 10,670,100 . - Baht money transfer from retained earnings is 89,328,900 . - Baht registered capital has increased. 100,000,000. - Baht or a number of shares equal to 1,000,000 shares ( par value of 100 Baht ) will be holding the two parts of the Ministry of Finance holds 999,990 shares and the Committee borrowed hold 10 shares and is registered as a limited company . on 17 May 32 no. 0105486000315


               Establishment in 2555 now has moved to a new location. Lease of state land in the area between the garage and dock Navy Mahidol Adulyadej Sattahip district, Chonburi.

11