174/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา,
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(662) 307-8576
(662) 211-3040

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ธีรวุฒิ สมบูรณ์สุข
ฮิต: 176

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน บทความที่จะนำเสนอประจำเดือนนี้
จะได้กล่าวถึงลวดเชื่อม (Welding Consumable) ที่จะใช้สำหรับงานต่อเรือและซ่อมเรือ
ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีตราอักษร LR, ABS, BV, NK, DNV-GL ประทับอยู่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ของลวดเชื่อม ซึ่งตัวอักษรย่อเหล่านี้คือตัวย่อของสถาบันจัดชั้นเรือครับ ถ้าหากท่านได้เห็นตราอักษรดังกล่าว มั่นใจได้เลยว่าลวดเชื่อมเหล่านี้สามารถเอาไปเชื่อมกับงานประเภทโครงสร้างลอยน้ำอาทิเช่น เรือ, Barge รวมไปถึงงาน Offshore structure ครับ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าลวดเชื่อมทุกยี่ห้อจะต้องมีตราอักษรเหล่านี้ การที่จะได้มาจะต้องมีการทำ Initial Product Test ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากพอสมควร เมื่อกระบวนดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบต่างๆ ตามข้อกำหนดของแต่ละองค์กรของสถาบันจัดชั้นเรือแล้ว จึงจะได้รับอนุญาตให้ประทับตราอักษรย่อของแต่ละองค์กรของสถาบันจัดชั้นเรือ
นอกจากนี้ยังจะต้องมีการทดสอบและตรวจโรงงานผลิตประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตไว้เป็นอย่างดี สำหรับ Product Certificate ของผลิตภัณฑ์ลวดเชื่อมที่ได้รับการรับรองจากองค์กรต่างๆของสถาบันจัดชั้นเรือ
ท่านสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้จากผู้ขายหรือผู้ผลิตครับ และด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าการควบคุมคุณภาพในงานสร้างใดๆ ไม่ว่าจะเป็น เรือ หรือโครงสร้างเหล็ก ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในเรื่องการควบคุมคุณภาพของลวดเชื่อมแล้ว ก็ยากที่จะตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้ใดๆก็ตามครับ
ธนวัฒน์ ศิริเสถียร
B.Eng (Mechanical Engineering), M.Eng (Welding Engineering)
Head of QA/QC
Bangkok Dock Company Limited.
A state in the control of the Royal Thai Navy.